EkumenickýEster9,18

Ester 9:18

Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.


Verš v kontexte

17 Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale Židia, ktorí boli v Súsane, shromaždili sa trinás­teho dňa toho mesiaca i š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a mali pokoj pät­nás­teho dňa toho is­tého mesiaca a urobili ho dňom hodu a rados­ti.

Evanjelický

18 Židia v Šúšáne sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca. Pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali a urobili ho dňom hodovania a rados­ti.

Ekumenický

18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.

Bible21

18 Ži­dé v Súsách se ale shro­máž­di­li třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid mě­li až patnáctého, a tak pořáda­li hody a ve­se­lice teprve toho dne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček