EkumenickýEster9,17

Ester 9:17

Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.


Verš v kontexte

16 Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li. 17 Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 To bolo trinás­teho dňa mesiaca adara, a mali pokoj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a urobili ho dňom hodu a rados­ti.

Evanjelický

17 Bolo to trinás­teho dňa toho mesiaca adár, a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili ho dňom hodovania a rados­ti.

Ekumenický

17 Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.

Bible21

17 To se stalo třináctého dne měsíce ada­ru. Násle­dujícího čtrnáctého dne už mě­li klid, a tak toho dne pořáda­li hody a ve­se­lice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček