EkumenickýEster9,16

Ester 9:16

Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li.


Verš v kontexte

15 Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li. 16 Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li. 17 Bolo to trinás­teho dňa mesiaca ádara a š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca si od­počinuli. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 A os­tat­ní Židia, ktorí boli v krajinách kráľových, tiež sa shromaždili a po­stavili sa do boja za svoj život a tak mali pokoj od svojich ne­priateľov a po­bili z tých, ktorí ich nenávideli, sedem­desiat­päť tisíc, ale po koris­ti ne­vy­streli svojej ruky.

Evanjelický

16 I os­tat­ní Židia v kráľov­ských provin­ciách sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a po­bili tých, ktorí ich nenávideli, sedem­desiat­päťtisíc ľudí. Ale do plienenia sa ne­pus­tili.

Ekumenický

16 Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li.

Bible21

16 Také ostatní Ži­dé v říšských pro­vin­ciích se shro­máž­di­li, aby bráni­li své živo­ty a zjedna­li si klid od ne­přá­tel. Po­bi­li pěta­se­dm­desát tisíc pro­tivníků, kořisti se však ani ne­do­tkli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček