EkumenickýEster9,15

Ester 9:15

Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li.


Verš v kontexte

14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu. 15 Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li. 16 Aj os­tat­ní Židia na kráľov­ských územiach sa zhromaždili, po­stavili sa na ob­ranu svojich životov, zbavili sa svojich ne­priateľov a z tých, čo ich nenávideli, po­bili sedem­desiat­päťtisíc ľudí, ale na korisť ne­siah­li.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A Židia, ktorí boli v Súsane, shromaždili sa aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca adara a za­bili v Súsane tri­sto mužov, ale po koris­ti ne­vy­streli svojej ruky.

Evanjelický

15 Šúšán­ski Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca adár a v Šúšáne po­bili tri­sto mužov; ale do plienenia sa ne­pus­tili.

Ekumenický

15 Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li.

Bible21

15 Ži­dé v Súsách se shro­máž­di­li ještě čtrnáctého dne měsíce ada­ru. Po­bi­li v Súsách tři sta mužů, kořisti se však ani ne­do­tkli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček