EkumenickýEster9,14

Ester 9:14

Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu.


Verš v kontexte

13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu! 14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu. 15 Šúšan­skí Židia sa teda zhromaždili aj š­tr­nás­teho dňa mesiaca ádara a v Šúšane po­bili tri­sto mužov; ale na korisť ne­siah­li.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 A kráľ roz­kázal, aby sa urobilo tak, a tedy bol vy­daný zákon v Súsane, a desiatich synov Hámanových obesili.

Evanjelický

14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo; tak bol vy­daný zákon v Šúšáne. Desiatich synov Hámánových obesili na šibenicu.

Ekumenický

14 Kráľ pri­kázal, aby sa to spl­nilo. V Šúšane bol vy­daný zákon a desať Hámanových synov obesili na šibenicu.

Bible21

14 Král přikázal, ať se tak stane. V Súsách byl vy­dán přís­lušný zákon a deset Ha­manových synů bylo po­věšeno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček