EkumenickýEster9,12

Ester 9:12

Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: V pevnosti Šúšan Židia po­v­raždili päťs­to mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na os­tat­ných kráľov­ských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vy­pl­nil?


Verš v kontexte

11 V ten deň došlo ku kráľovi hlásenie o počte za­vraždených v pevnosti Šúšan. 12 Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: V pevnosti Šúšan Židia po­v­raždili päťs­to mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na os­tat­ných kráľov­ských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vy­pl­nil? 13 Es­ter po­vedala: Ak je to kráľovi prijateľné, nech je ešte zaj­tra do­volené Židom v Šúšane, aby konali podľa zákona plat­ného dnes. Desať synov Hámanových nech obesia na šibenicu!

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 po­vedal kráľ kráľov­nej Es­teri: Na hrade Súsane za­bili Židia a za­hubili päťs­to mužov a desiatich synov Hámanových. A čo učinili v os­tat­ných krajinách kráľových? A čo je tvoja žiadosť? A bude ti daná. A čo je ešte tvoja pros­ba? A učiní sa.

Evanjelický

12 Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: Na hrade Šúšán Židia po­bili a zničili päťs­to mužov a desať synov Hámánových. Čo asi urobili v os­tat­ných kráľov­ských provin­ciách? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby ti bola vy­pl­nená?

Ekumenický

12 Kráľ po­vedal kráľov­nej Es­ter: V pevnosti Šúšan Židia po­v­raždili päťs­to mužov a desať synov Hámanových. Čo asi urobili na os­tat­ných kráľov­ských územiach? Máš nejaké prianie, aby sa ti spl­nilo? Máš ešte nejakú žiadosť, aby som ti ju vy­pl­nil?

Bible21

12 „V sa­motných Súsách,“ ře­kl král královně Es­ter, „Ži­dé po­bi­li a za­hu­bi­li pět set mužů a deset Ha­manových synů. Co asi uděla­li v ostatních pro­vin­ciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žá­dej coko­li dalšího a stane se.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček