EkumenickýEster10

Ester

Mordochajova sláva a chvála1 Kráľ Ahas­vér pod­robil núteným prácam pev­ninu i mor­ské os­trovy. 2 Všet­ky jeho výz­nam­né a hr­din­ské činy i pres­ná správa o veľkosti Mor­dochaja, ktorého kráľ po­výšil, sú za­písané v Kronikách méd­skych a perz­ských kráľov. 3 Žid Mor­dochaj bol totiž druhý po kráľovi Ahas­vérovi, bol veľmi vplyv­ný medzi Žid­mi a obľúbený u množstva svojich súk­meňov­cov, lebo sa usiloval o dobro svoj­ho ľudu a hovorieval v prospech svoj­ho rodu.

EkumenickýEster10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček