EkumenickýEster1,17

Ester 1:17

Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!


Verš v kontexte

16 Vtedy po­vedal Memúkan kráľovi a hod­nos­tárom: Kráľov­ná Vaští ne­urazila len kráľa, ale aj všet­kých hod­nos­tárov a všet­ky národy v krajinách kráľa Ahas­véra. 17 Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla! 18 Keď sa o slovách kráľov­nej do­zvedia perz­ské a méd­ske manžel­ky hod­nos­tárov, ešte dnes budú takis­to hovoriť so svojimi manžel­mi. Z toho vznik­ne mnoho urážok a hnevu.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo to, čo urobila kráľovná, roz­nesie sa ku všet­kým ženám, a bude to na to, aby po­hŕd­ly svojimi mužmi vo svojich očiach, keď po­vedia: Kráľ Ahas­ver roz­kázal do­viesť kráľov­nú Vas­tu pred seba, a ne­prišla.

Evanjelický

17 Lebo slovo kráľov­nej sa roz­chýri medzi všet­kými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach, a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!

Ekumenický

17 Medzi všet­kými ženami sa roz­chýri, čo po­vedala kráľov­ná, takže budú po­hŕdať svojimi mužmi a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla!

Bible21

17 Když se ta zpráva o královně do­ne­se všem ženám, přestanou si vážit svých manže­lů! Bu­dou ří­kat: ‚Král Xer­xes po­slal pro královnu Vaš­ti, a nepřišla!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček