EkumenickýEster1,10

Ester 1:10

Keď sa na sied­my deň kráľovi srd­ce roz­veselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bónovi, Big­tovi, Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra,


Verš v kontexte

9 Aj kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi. 10 Keď sa na sied­my deň kráľovi srd­ce roz­veselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bónovi, Big­tovi, Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra, 11 aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Potom siedmeho dňa, keď sa bolo roz­veselilo srd­ce kráľovo vínom, roz­kázal Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bonovi, Big­tovi a Abag­tovi, Zetarovi a Kar­kasovi, sied­mim komor­níkom, ktorí slúžili pred kráľom Ahas­verom,

Evanjelický

10 Na sied­my deň, keď sa srd­ce kráľa roz­veselilo vínom, po­vedal Mehúmánovi, Bizetovi, Char­bónovi, Bigetovi a Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra,

Ekumenický

10 Keď sa na sied­my deň kráľovi srd­ce roz­veselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bónovi, Big­tovi, Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra,

Bible21

10 Sedmého dne si král Xer­xes, roz­jařen vínem, za­vo­lal Me­hu­ma­na, Biz­ta, Charbo­na, Big­ta, Abag­ta, Zeta­ra a Karka­sa. Těm­to sed­mi eu­nu­chům, kteří ho ob­s­luhova­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček