EkumenickýEfezským6,5

Efezským 6:5

Ot­roci, z úprimného srd­ca po­slúchaj­te svojich po­zem­ských pánov ako Kris­ta, s bázňou a chvením.


Verš v kontexte

4 A vy, ot­covia, ned­ráždite svoje deti, ale vy­chovávaj­te ich prís­ne a na­pomínaj­te ich v Pánovi. 5 Ot­roci, z úprimného srd­ca po­slúchaj­te svojich po­zem­ských pánov ako Kris­ta, s bázňou a chvením. 6 Ne­slúžte na­oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kris­tovi ot­roci, ktorí z celej duše pl­nia Božiu vôľu.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy, sluhovia, po­slúchaj­te s­vojich telesných pánov s bázňou a s trasením v pros­tote svoj­ho srd­ca jako Kris­ta

Evanjelický

5 Ot­roci, po­slúchaj­te svojich teles­ných pánov s bázňou a chvením v úp­rim­nos­ti srd­ca ako Kris­ta.

Ekumenický

5 Ot­roci, z úprimného srd­ca po­slúchaj­te svojich po­zem­ských pánov ako Kris­ta, s bázňou a chvením.

Bible21

5 Služebníci, po­s­lou­chej­te své po­zem­ské pá­ny s po­svátnou úctou, s upřímným srd­cem, jako Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček