EkumenickýEfezským6,18

Efezským 6:18

V každom čase v Duchu pros­te vo všet­kých mod­lit­bách a pros­bách. Pri­tom vy­trvalo bed­lite a pri­hováraj­te sa za všet­kých svätých,


Verš v kontexte

17 Vez­mite si aj pril­bu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. 18 V každom čase v Duchu pros­te vo všet­kých mod­lit­bách a pros­bách. Pri­tom vy­trvalo bed­lite a pri­hováraj­te sa za všet­kých svätých, 19 aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek pre­hovorím; aby som smelo zves­toval tajom­stvo evan­jelia,

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 mod­liac sa každou mod­lit­bou a pros­bou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vy­trvan­livosťou a pros­bou za všet­kých svätých,

Evanjelický

18 V každom čase všet­kých mod­litieb a prosieb mod­lievaj­te sa v duchu; dbaj­te pri­tom vy­trvalo a pros­te za všet­kých svätých

Ekumenický

18 V každom čase v Duchu pros­te vo všet­kých mod­lit­bách a pros­bách. Pri­tom vy­trvalo bed­lite a pri­hováraj­te sa za všet­kých svätých,

Bible21

18 Za všech okolností se mod­lete v Du­chu; pro­to vž­dy vy­trvale bdě­te a v každé své mod­lit­bě a prosbě se mod­lete za všech­ny svaté.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček