EkumenickýEfezským6,16

Efezským 6:16

Nadovšet­ko uchop­te štít viery, ktorým môžete uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho Zlého.


Verš v kontexte

15 a obuj­te si na nohy po­hotovosť na ohlasovanie evan­jelia po­koja. 16 Nadovšet­ko uchop­te štít viery, ktorým môžete uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho Zlého. 17 Vez­mite si aj pril­bu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

späť na Efezským, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A pri­tom pri všet­kom vez­mite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho zlého.

Evanjelický

16 Nadovšet­ko vez­mite si štít viery, aby ste ním moh­li uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toh­to nešľachet­níka.

Ekumenický

16 Nadovšet­ko uchop­te štít viery, ktorým môžete uhasiť všet­ky oh­nivé šípy toho Zlého.

Bible21

16 Na­d­to vž­dy tří­mej­te štít ví­ry, jímž bu­dete moci uha­sit všech­ny oh­nivé šípy toho zlého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček