EkumenickýEfezským4,31

Efezským 4:31

Od­hoďte každé roz­horčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všet­kou zlobou.


Verš v kontexte

30 Nezar­mucuj­te Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vy­kúpenia. 31 Od­hoďte každé roz­horčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všet­kou zlobou. 32 A buďte k sebe dob­rí, milo­sr­d­ní, od­púšťaj­te si na­vzájom, ako aj vám Boh od­pus­til v Kristovi.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Každá hor­kosť a prch­kosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všet­kým, čo je nešľachet­né a zlé.

Evanjelický

31 Každá roz­horčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všet­kou zlosťou nech sú vám vzdialené.

Ekumenický

31 Od­hoďte každé roz­horčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všet­kou zlobou.

Bible21

31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spo­lu s veške­rou záští.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček