EkumenickýEfezským4,25

Efezským 4:25

Pre­to od­hoďte lož a každý hovor­te prav­du svoj­mu blížnemu, lebo sme si na­vzájom úd­mi.


Verš v kontexte

24 a ob­lečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho ob­razu v spravodlivosti a svätos­ti prav­dy. 25 Pre­to od­hoďte lož a každý hovor­te prav­du svoj­mu blížnemu, lebo sme si na­vzájom úd­mi. 26 Hnevaj­te sa, ale neh­rešte. Sln­ko nech nezapadá nad vaším hnevom.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 Pre­to složiac lož hovor­te jeden každý prav­du so svojím blížnym, lebo sme si na­vzájom údami.

Evanjelický

25 Pre­to od­ložte lož a hovor­te prav­du každý so svojím blížnym; veď sme si na­vzájom úd­mi.

Ekumenický

25 Pre­to od­hoďte lož a každý hovor­te prav­du svoj­mu blížnemu, lebo sme si na­vzájom úd­mi.

Bible21

25 Od­hoď­me tedy lež a každý „říkej­me je­den druhé­mu prav­du“ – jsme pře­ce údy téhož tě­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček