EkumenickýEfezským4,18

Efezským 4:18

so za­tem­nenou mysľou, od­cudzení Božiemu životu pre ich ne­vedomosť, ktorá sa ich zmoc­nila, a pre tvrdo­sť ich srd­ca.


Verš v kontexte

17 Hovorím teda a do­svedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú po­hania v márnosti svoj­ho zmýšľania, 18 so za­tem­nenou mysľou, od­cudzení Božiemu životu pre ich ne­vedomosť, ktorá sa ich zmoc­nila, a pre tvrdo­sť ich srd­ca. 19 Vo svojej otupenos­ti sa od­dali necud­nos­tiam, aby nenásyt­ne páchali každú nečis­totu.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 za­tem­není v roz­ume súc od­cudzení životu Božiemu pre ne­vedomosť, ktorá je v nich, pre za­tvr­denie ich srd­ca,

Evanjelický

18 za­tem­není na roz­ume, od­cudzení Božiemu životu ne­vedomosťou, ktorá je v nich, a za­tvr­dilosťou svojich sŕdc;

Ekumenický

18 so za­tem­nenou mysľou, od­cudzení Božiemu životu pre ich ne­vedomosť, ktorá sa ich zmoc­nila, a pre tvrdo­sť ich srd­ca.

Bible21

18 Ne­vědo­most pra­menící z je­jich zatvrze­lého srd­ce jim za­temni­la my­sl, takže jsou od­cizení od Božího živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček