EkumenickýEfezským3,11

Efezským 3:11

podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.


Verš v kontexte

10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha 11 podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi. 12 V ňom sa od­važujeme i my vo viere pri­stupovať k Bohu slobod­ne a s dôverou.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi,

Evanjelický

11 podľa pred­vekého ustanovenia, uskutočneného v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi.

Ekumenický

11 podľa od­vekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

11 Ten­to svůj od­věký záměr usku­tečnil v Kri­stu Ježíši, našem Pánu –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček