EkumenickýEfezským2,20

Efezským 2:20

Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus.


Verš v kontexte

19 A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny. 20 Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus. 21 V ňom celá stav­ba pev­ne po­spájaná ras­tie vo svätý chrám v Pánovi;

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, kde je uhol­ným kameňom sám Ježiš Kris­tus,

Evanjelický

20 vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je sám Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

20 Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus.

Bible21

20 Byli jste po­sta­veni na základ apošto­lů a pro­roků, kde je úhelným ka­menem sám Kri­stus Ježíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček