EkumenickýEfezským2,19

Efezským 2:19

A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny.


Verš v kontexte

18 Veď skr­ze neho máme v jednom Duchu obaja prí­stup k Otcovi. 19 A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny. 20 Ste vy­budovaní na zá­klade apoštolov a prorokov, pričom uhol­ným kameňom je Ježiš Kris­tus.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Tak tedy už nie ste cudzin­cami a bezp­ráv­nymi pohostínmi, ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,

Evanjelický

19 A tak teda nie ste už cudzin­ci ani prišel­ci; ale ste spolu­občania svätých a domáci Boží,

Ekumenický

19 A tak teda už nie ste cudzin­ci a prišel­ci, ale ste spolu­občania svätých a členovia Božej rodiny.

Bible21

19 A tak již nejste cizin­ci a přis­těhoval­ci, ale spo­luobčané svatých a členové Boží ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček