EkumenickýEfezským1,4

Efezským 1:4

Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske.


Verš v kontexte

3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás požeh­nal všet­kým duchov­ným požeh­naním cez naše spoločen­stvo v Kristovi v nebesiach. 4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske. 5 Podľa svojej milos­tivej vôle nás predurčil, aby sme boli skr­ze Ježiša Kris­ta jeho syn­mi

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 tak, ako si nás v ňom vy­volil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bez­vad­ní pred ním, v lás­ke,

Evanjelický

4 Veď ešte pred stvorením sveta vy­volil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,

Ekumenický

4 Veď ešte pred stvorením sveta si nás vy­volil, aby sme boli pred ním svätí a ne­poškvr­není v láske.

Bible21

4 V něm nás vy­vo­lil ještě před stvořením svě­ta, abychom před ním byli svatí a bez­úhonní v lás­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček