Ekumenický5. Mojžišova9,10

5. Mojžišova 9:10

Deuteronomium

Hos­podin mi dal dve kamen­né tabule na­písané Božím prs­tom a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia po­vedal Hos­podin na vr­chu zo stredu ohňa.


Verš v kontexte

9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som pre­vzal kamen­né tabule zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami, zo­stal som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. Chlieb som nejedol a vodu som ne­pil. 10 Hos­podin mi dal dve kamen­né tabule na­písané Božím prs­tom a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia po­vedal Hos­podin na vr­chu zo stredu ohňa. 11 Po štyrid­siatich dňoch a štyrid­siatich nociach mi Hos­podin dal obi­dve kamen­né tabule, tabule zmluvy.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A Hos­podin mi dal dve kamen­né do­sky, popísané prs­tom Božím, a bolo na nich napísané podľa všet­kých tých slov, ktoré hovoril Hos­podin s vami na vr­chu zp­ro­stred ohňa v deň shromaždenia.

Evanjelický

10 Hos­podin mi dal dve kamen­né do­sky popísané Božím prs­tom, a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia hovoril Hos­podin na vr­chu z ohňa.

Ekumenický

10 Hos­podin mi dal dve kamen­né tabule na­písané Božím prs­tom a na nich boli všet­ky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia po­vedal Hos­podin na vr­chu zo stredu ohňa.

Bible21

10 Teh­dy mi Hos­po­din dal dvě ka­menné des­ky po­psané Božím prs­tem. Na nich byla všech­na slova, která k vám Hos­po­din pro­mlu­vil z pro­středku ohně na oné hoře v den shro­máždění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček