Ekumenický5. Mojžišova9,1

5. Mojžišova 9:1

Deuteronomium

Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá,


Verš v kontexte

1 Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá, 2 veľký a uras­tený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť: Kto ob­stojí pred Anák­mi? 3 Pre­to po­znáš, že Hos­podin, tvoj Boh, pôj­de pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vy­hubí, on ich pred tebou po­korí; ty si ich pod­robíš a rých­lo zničíš, ako ti po­vedal Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba,

Evanjelický

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené,

Ekumenický

1 Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá,

Bible21

1 Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček