Ekumenický5. Mojžišova7,3

5. Mojžišova 7:3

Deuteronomium

Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna.


Verš v kontexte

2 a keď ti ich vy­dá Hos­podin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliat­bu. Ne­smieš s nimi uzat­várať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. 3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna. 4 To by tvoj­ho syna od­vrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Po­tom by vzplanul Hos­podinov hnev proti vám a rých­lo by vás vy­ničil.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

Evanjelický

3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,

Ekumenický

3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna.

Bible21

3 Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček