Ekumenický5. Mojžišova7,23

5. Mojžišova 7:23

Deuteronomium

No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené.


Verš v kontexte

22 Hos­podin, tvoj Boh, po­stup­ne tieto národy pred tebou po­vy­háňa. Nebudeš ich môcť rých­lo vy­ničiť, lebo by sa rozm­nožila proti tebe divá zver. 23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené. 24 Ich kráľov ti vy­dá do rúk a ty vy­mažeš ich mená pod nebom. Ni­kto sa ne­po­staví proti tebe, kým ich ne­vyničíš.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.

Evanjelický

23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené.

Ekumenický

23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené.

Bible21

23 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček