Ekumenický5. Mojžišova6,14

5. Mojžišova 6:14

Deuteronomium

Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba.


Verš v kontexte

13 Hos­podina, svoj­ho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno pri­sahaj! 14 Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba. 15 Nech Hos­podin, tvoj Boh, ne­vzp­lanie proti tebe hnevom a ne­vyhubí ťa z povrchu zeme.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Ne­poj­dete za inými boh­mi, z bohov národov, ktoré vôkol vás.

Evanjelický

14 Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov,

Ekumenický

14 Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba.

Bible21

14 Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček