Ekumenický5. Mojžišova4,3

5. Mojžišova 4:3

Deuteronomium

Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubil spomedzi vás.


Verš v kontexte

2 K tomu, čo vám pri­kazujem, ne­smiete nič pri­dať ani z toho ub­rať, ale budete za­chovávať príkazy Hos­podina, vášho Boha, ktoré vám pred­kladám. 3 Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubil spomedzi vás. 4 Vy však, ktorí sa pri­dŕžate Hos­podina, svoj­ho Boha, ste do­dnes všet­ci nažive.

späť na 5. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Vaše vlast­né oči videly to, čo učinil Hos­podin pre Bál-pe­ora, že každého človeka, ktorý išiel za Bál-pe­orom, za­hladil Hos­podin, tvoj Bôh, z tvoj­ho stredu.

Evanjelický

3 Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baal-Peóra, totiž, že Hos­podin, tvoj Boh, všet­kých, ktorí na­sledovali Baal-Peóra, vy­hubil spomedzi teba.

Ekumenický

3 Na vlast­né oči ste videli, čo urobil Hos­podin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubil spomedzi vás.

Bible21

3 Na vlastní oči jste vi­dě­li, co Hos­po­din uči­nil v Baal-pe­o­ru. Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­hla­dil z tvého stře­du každého, kdo následoval pe­or­ského Baa­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček