Ekumenický5. Mojžišova3,9

5. Mojžišova 3:9

Deuteronomium

— Sidončania Cher­món nazývajú Sir­jón a Amorejčania ho volajú Senír —


Verš v kontexte

8 Tak sme v tom čase dvom amorej­ským kráľom, ktorí bývali za Jor­dánom, vzali krajinu od po­toka Ar­nón až po vrch Cher­món 9 — Sidončania Cher­món nazývajú Sir­jón a Amorejčania ho volajú Senír — 10 všet­ky mes­tá náhor­nej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 - Sidon­ci volajú Her­mon Siri­on, a Amoreji ho volajú Senír -

Evanjelický

9 Sidón­ci volajú Cher­món Sir­jónom a Amorej­ci ho volajú Senírom -

Ekumenický

9 — Sidončania Cher­món nazývajú Sir­jón a Amorejčania ho volajú Senír —

Bible21

9 (Si­don­ci ří­kají Her­mo­nu Si­ri­on, kdežto Emo­rej­ci mu ří­kají Senír.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček