Ekumenický5. Mojžišova3,29

5. Mojžišova 3:29

Deuteronomium

Zo­stali sme v údolí na­proti Bét-Peóru.


Verš v kontexte

27 Vy­stúp na vr­chol Pis­gy a roz­hliad­ni sa na západ, na sever, na juh a na východ! Dob­re sa roz­hliad­ni! Jor­dán už ne­prek­ročíš. 28 Jozu­ovi daj príkaz, po­vzbuď ho a po­sil­ni, lebo on prej­de na čele toh­to ľudu a roz­delí mu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú uvidíš. 29 Zo­stali sme v údolí na­proti Bét-Peóru.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.

Evanjelický

29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.

Ekumenický

29 Zo­stali sme v údolí na­proti Bét-Peóru.

Bible21

29 A tak jsme zůsta­li v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček