Ekumenický5. Mojžišova3,17

5. Mojžišova 3:17

Deuteronomium

s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ.


Verš v kontexte

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal časť Gileádu až po po­tok Ar­nón s hranicou v strede riečis­ka, až k potoku Jab­bók, hranici Amónčanov 17 s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ. 18 Po­tom som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju ob­sadili. Všet­ci boja­schop­ní prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov Iz­raelitov.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ.

Evanjelický

17 k tomu Arábu s Jor­dánom ako hranicou, od Kin­neretu až k moru v Arábe - Soľnému moru - pod svah­mi Pis­gy na východe.

Ekumenický

17 s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ.

Bible21

17 Je­jich západní hranici tvoří jordán­ské údo­lí Arava, a to od Ga­li­lej­ského je­ze­ra až po Mrt­vé moře v Aravě pod ú­bočím Pisgy na východě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček