Ekumenický5. Mojžišova3,1

5. Mojžišova 3:1

Deuteronomium

Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei.


Verš v kontexte

1 Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei. 2 Hos­podin mi však po­vedal: Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchonom, ktorý býval v Chešbóne. 3 Hos­podin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášan­ského kráľa Óga so všet­kým jeho ľudom. Po­zabíjali sme ich, takže ni­kto ne­mohol uj­sť.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei.

Evanjelický

1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom.

Ekumenický

1 Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei.

Bible21

1 Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček