Ekumenický5. Mojžišova28,69

5. Mojžišova 28:69

Deuteronomium

Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.


Verš v kontexte

67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno! 68 Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Evanjelický

69 Toto sú slová zmluvy, ktorú pri­kázal Hos­podin Mojžišovi uzav­rieť s Iz­rael­cami v Moáb­sku, ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Chórebe.

Ekumenický

69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.

Bible21

69 Toto jsou slova smlou­vy, o níž Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Iz­rae­le v moáb­ské ze­mi, kro­mě smlou­vy, kte­rou s nimi uzavřel na Orébu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček