Ekumenický5. Mojžišova28,68

5. Mojžišova 28:68

Deuteronomium

Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi.


Verš v kontexte

67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno! 68 Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Hos­podin v Moábsku pri­kázal Mojžišovi uzav­rieť s Izraelitmi ok­rem zmluvy, ktorú s nimi uzav­rel na Horebe.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

68 A Hos­podin ťa za­vedie zpät do Egyp­ta na lodiach, ces­tou, o ktorej som ti po­vedal: Ne­uvidíš jej viacej, a tam sa budete predávať tvojim ne­priateľom za sluhov a za diev­ky, a nebude toho, kto by kúpil.

Evanjelický

68 Hos­podin ťa za­vedie na­späť do Egyp­ta na lodiach ces­tou, o ktorej som ti riekol: Ne­uvidíš ju viacej; tam sa budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne svojim ne­priateľom, ale ni­kto vás nekúpi.

Ekumenický

68 Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi.

Bible21

68 Hos­po­din tě vrátí do Egyp­ta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti ře­kl, že už ji nikdy ne­spatříš. Tam se bu­dete pro­dávat svým ne­přá­te­lům za ot­roky a ot­ro­kyně, ale nikdo vás ani ne­bu­de chtít kou­pit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček