Ekumenický5. Mojžišova28,67

5. Mojžišova 28:67

Deuteronomium

Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno!


Verš v kontexte

66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom. 67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno! 68 Na lodiach, ces­tou, o ktorej som po­vedal, že ju už ne­uvidíš, ťa Hos­podin za­vedie späť do Egyp­ta. Tam sa sami budete predávať za ot­rokov a ot­rokyne, no ni­kto vás nekúpi.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

67 Ráno po­vieš: Keby len už bol večer! A večer po­vieš: Keby len už bolo ráno! pre strach svojeho srd­ca, ktorým sa budeš strachovať, a pre to, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.

Evanjelický

67 Ráno budeš vravieť: Keby už bol večer! a večer budeš vravieť: Keby už bolo ráno! pre ustrašenosť svoj­ho srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, a pre to, čo vlast­nými očami uvidíš.

Ekumenický

67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno!

Bible21

67 Kvů­li obavám, kterých se bo­jíš, a kvů­li podívané, kte­rou uvi­díš, bu­deš ráno vzdychat: „Kéž by byl večer!“ a večer zas: „Kéž by bylo ráno!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček