Ekumenický5. Mojžišova28,66

5. Mojžišova 28:66

Deuteronomium

Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom.


Verš v kontexte

65 No ani medzi tými národ­mi nebudeš mať po­koj, ani tvoja noha si tam ne­od­počinie. Hos­podin ti tam dá rozo­chvené srd­ce, smut­né oči a ustrašenú dušu. 66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom. 67 Pre úz­kosť srd­ca, ktorá ťa bude ľakať, i pre to, čo uvidíš na vlast­né oči, ráno po­vieš: Kiežby bol už večer! A večer po­vieš: Kiežby už bolo ráno!

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

66 A tvoj život ti bude visieť na nit­ke pred tebou, a budeš sa strachovať vod­ne i vnoci. A nik­de nebudeš is­tý svoj­ho života.

Evanjelický

66 Tvoj život pred tebou bude visieť na vlás­ku, a budeš sa báť v noci i vo dne, a nebudeš si is­tý ani svojím životom.

Ekumenický

66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom.

Bible21

66 Tvůj život bude stále viset na vlás­ku, v noci i ve dne se bu­deš strachovat, nikdy si ne­bu­deš jis­tý živo­tem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček