Ekumenický5. Mojžišova28,53

5. Mojžišova 28:53

Deuteronomium

Pri ob­liehaní a v úzkosti, ktorou ťa zo­vrie tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh.


Verš v kontexte

52 Bude ťa sužovať vo všet­kých tvojich bránach, kým ne­pad­nú tvoje vy­soké a opev­nené hrad­by, na ktoré sa budeš spoliehať v celej svojej krajine, bude ťa sužovať vo všet­kých bránach v celej tvojej krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh. 53 Pri ob­liehaní a v úzkosti, ktorou ťa zo­vrie tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh. 54 Aj jem­ný a cit­livý muž medzi vami bude závist­livo hľadieť na svoj­ho brata, na svoju ženu i na synov, ktorí mu ešte zo­stanú,

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

53 A budeš jesť plod svoj­ho ­vlast­ného života, telo svojich synov a svojich dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Bôh, v ob­ležení a v úz­kos­ti, ktorou ťa sov­rie tvoj ne­priateľ.

Evanjelický

53 Počas ob­liehania a v ties­ni, ktorou ťa sties­ni tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

53 Pri ob­liehaní a v úzkosti, ktorou ťa zo­vrie tvoj ne­priateľ, budeš jesť plod svoj­ho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

53 V tom zoufalém sevření, až tě sevřou tví ne­přá­te­lé, bu­deš po­jídat svůj vlastní plod – maso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hos­po­din, tvůj Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček