Ekumenický5. Mojžišova26,9

5. Mojžišova 26:9

Deuteronomium

Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.


Verš v kontexte

8 Hos­podin nás vy­viedol z Egypta moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, úžas­nými div­mi, znameniami a zá­zrak­mi. 9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 Teraz som teda priniesol pr­votiny plodín zeme, ktorú si mi, Hos­podin, dal! Polož to pred Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­kloň sa pred Hos­podinom, svojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Bible21

9 Přive­dl nás až sem a dal nám tuto ze­mi, zemi oplývající mlékem a me­dem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček