Ekumenický5. Mojžišova26,8

5. Mojžišova 26:8

Deuteronomium

Hos­podin nás vy­viedol z Egypta moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, úžas­nými div­mi, znameniami a zá­zrak­mi.


Verš v kontexte

7 Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich ot­cov, Hos­podin nás vy­počul, po­zrel na naše poníženie, námahu a ú­tlak. 8 Hos­podin nás vy­viedol z Egypta moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, úžas­nými div­mi, znameniami a zá­zrak­mi. 9 Pri­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi.

Evanjelický

8 Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, s veľkou hrôzou a so znameniami a zá­zrak­mi.

Ekumenický

8 Hos­podin nás vy­viedol z Egypta moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, úžas­nými div­mi, znameniami a zá­zrak­mi.

Bible21

8 a vy­ve­dl nás z Egyp­ta mo­cnou ru­kou a vztaženou paží, ve ve­liké hrůze, upro­střed zna­mení a zá­zraků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček