Ekumenický5. Mojžišova26,5

5. Mojžišova 26:5

Deuteronomium

Ty však pred Hos­podinom, svojím Bohom, po­vieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zo­stúpil do Egyp­ta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, moc­ným a počet­ným národom.


Verš v kontexte

4 Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha. 5 Ty však pred Hos­podinom, svojím Bohom, po­vieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zo­stúpil do Egyp­ta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, moc­ným a počet­ným národom. 6 Egypťania však s nami zle za­ob­chádzali, trýz­nili nás a kruto zo­tročovali.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

5 A od­povieš a riek­neš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Môj otec bol Aramejec na zhynutí, ktorý od­išiel dolu do Egyp­ta po­hos­tínil tam zpr­vu iba v počte nie­koľko málo duší a stal sa tam veľkým národom moc­ným a mnohým čo do počtu.

Evanjelický

5 Po­tom sa ujmi slova a hovor pred Hos­podinom, svojím Bohom: Môj otec bol blúdiacim Aramej­com; zo­stúpil do Egyp­ta, žil tak ako cudzinec s malým počtom osôb, a stal sa veľkým, moc­ným a počet­ným národom.

Ekumenický

5 Ty však pred Hos­podinom, svojím Bohom, po­vieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zo­stúpil do Egyp­ta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, moc­ným a počet­ným národom.

Bible21

5 Teh­dy před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, pro­hlásíš: „Můj otec, kočovný Ara­me­jec, se­stou­pil do Egyp­ta v ne­pa­trném poč­tu. Tam po­býval a tam se stal náro­dem – ve­likým, mo­cným a početným.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček