Ekumenický5. Mojžišova26,12

5. Mojžišova 26:12

Deuteronomium

Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa,


Verš v kontexte

11 Raduj sa zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin, tvoj Boh, dal tebe a tvoj­mu domu. Raduj sa spolu s levitom a s cudzincom, ktorí bývajú v tvojom kraji. 12 Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa, 13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né a dal som to levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove cel­kom tak, ako si mi pri­kázal. Ne­pres­túpil som ani jed­no z tvojich pri­kázaní, ani som naň nezabudol.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď už od­delíš všet­ky desiat­ky svojej úrody a svojich dôchod­kov v treťom roku, v roku to desiat­ku, a dáš Levitovi, po­hos­tínovi, sirote a vdove, a keď budú jesť v tvojich bránach a na­sýtia sa,

Evanjelický

12 Keď v treťom roku, v roku desiat­ku, ú­pl­ne od­vedieš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš ich levítovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich osadách a na­sýtili sa,

Ekumenický

12 Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa,

Bible21

12 Když bu­deš třetího roku, v roce desátků, dokončovat od­vod všech desátků ze své úro­dy, po­s­kytneš je levi­tovi, přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček