Ekumenický5. Mojžišova25,8

5. Mojžišova 25:8

Deuteronomium

Vtedy ho starší mes­ta pred­volajú a po­hovoria si s ním. Keď vstane a vy­hlási, že si ju nech­ce vziať,


Verš v kontexte

7 Ak si však ten­to muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor sa zdráha za­chovať svoj­mu bratovi meno v Izraeli, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva. 8 Vtedy ho starší mes­ta pred­volajú a po­hovoria si s ním. Keď vstane a vy­hlási, že si ju nech­ce vziať, 9 pri­stúpi k nemu švag­riná, pred očami starších mu z nohy vez­me san­dál, na­pľuje mu do tváre a po­vie: Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nech­ce po­starať svoj­mu bratovi o potomstvo.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať,

Evanjelický

8 Vtedy nech ho starší mes­ta pred­volajú a pre­hovoria s ním. Keď však po­vs­tane a pre­hlási: Nech­cem si ju vziať!

Ekumenický

8 Vtedy ho starší mes­ta pred­volajú a po­hovoria si s ním. Keď vstane a vy­hlási, že si ju nech­ce vziať,

Bible21

8 Stařeši­nové měs­ta jej tedy před­vo­lají a pro­mluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: „Ne­chci si ji vzít“,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček