Ekumenický5. Mojžišova25,2

5. Mojžišova 25:2

Deuteronomium

Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje.


Verš v kontexte

1 Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť. 2 Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje. 3 Môže ho od­súdiť na štyrid­sať úderov, no viac mu ne­smie dať, lebo keby ich do­stal viac, tvoj brat by bol po­tupený pred tebou.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov.

Evanjelický

2 ak si vin­ník za­slúži palicovanie, sud­ca nariadi položiť ho a biť v jeho prítom­nos­ti, ako za­sluhuje podľa svojej viny.

Ekumenický

2 Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje.

Bible21

2 Za­s­louží-li si viník bičování, soud­ce jej dá po­ložit a zbičovat pod svým do­hle­dem to­lika rana­mi, ko­lik si za­s­louží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček