Ekumenický5. Mojžišova25,18

5. Mojžišova 25:18

Deuteronomium

ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha.


Verš v kontexte

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta, 18 ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha. 19 Keď ti Hos­podin, tvoj Boh, do­praje od­počinok od všet­kých tvojich okolitých ne­priateľov v krajine, ktorú ti dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju zau­jal, po­tom od­strániš spod neba pamiat­ku Amáleka. Nezabud­ni na to!

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha.

Evanjelický

18 ako ťa na ces­te na­padol a zničil tvoj za­dný od­diel, všet­kých, čo zmorení kráčali za tebou, a ty si bol vy­čer­paný a unavený - nebál sa Boha.

Ekumenický

18 ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha.

Bible21

18 Aniž se bál Bo­ha, přepa­dl tě na cestě, když jsi byl ná­mahou vy­čerpán, a po­bil tvůj zadní voj, všech­ny, kdo pro sla­bost zůstáva­li po­za­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček