Ekumenický5. Mojžišova25,17

5. Mojžišova 25:17

Deuteronomium

Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta,


Verš v kontexte

16 Pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bez­právie. 17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta, 18 ako ťa na­padol, a kým si bol zo­slab­nutý a unavený, zničil všet­kých, čo šli za tebou vy­čer­paní, a nebál sa Boha.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta,

Evanjelický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta,

Ekumenický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta,

Bible21

17 Pa­ma­tuj, co ti pro­ve­dl Amalek na vaší cestě z Egyp­ta:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček