Ekumenický5. Mojžišova25,16

5. Mojžišova 25:16

Deuteronomium

Pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bez­právie.


Verš v kontexte

15 Závažie maj pres­né a správ­ne, aj éfu maj pres­nú a správ­nu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 16 Pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bez­právie. 17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta,

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha, je každý, kto to robí, každý, kto robí ne­právosť.

Evanjelický

16 Lebo pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to činí, každý, kto pácha bez­právie.

Ekumenický

16 Pred Hos­podinom, tvojím Bohom, je ohav­ný každý, kto to robí, každý, kto pácha takéto bez­právie.

Bible21

16 Kdoko­li to­tiž činí tyto věci, kdoko­li se do­pouští křiv­dy, je před Hos­po­di­nem, tvým Bo­hem, ohavný!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček