Ekumenický5. Mojžišova23,8

5. Mojžišova 23:8

Deuteronomium

Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec.


Verš v kontexte

7 Ni­kdy, kým budeš žiť, ne­usiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blaho­byt. 8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec. 9 Deti z ich tretieho po­kolenia smú voj­sť na Hos­podinovo zhromaždenie.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.

Ekumenický

8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec.

Bible21

8 Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček