Ekumenický5. Mojžišova23,20

5. Mojžišova 23:20

Deuteronomium

Od svoj­ho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava.


Verš v kontexte

19 Ne­prinášaj mzdu ne­vies­t­ky ani zárobok smil­níka do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, ako sľúbený dar, lebo oboje je ohav­nosť pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 20 Od svoj­ho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava. 21 Cudzin­covi smieš požičať na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­smieš požičať na úrok, aby ťa požeh­nával Hos­podin, tvoj Boh, pri všet­kom, na čo priložíš svoju ruku v krajine, ktorú máš ob­sadiť.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

Evanjelický

20 Neber od svoj­ho brata úrok od peňazí, ani úrok od po­travy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava.

Ekumenický

20 Od svoj­ho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava.

Bible21

20 Své­mu brat­ru ne­půjčuj na úrok, ať půjde o peníze, po­travi­ny nebo o coko­li, nač se dává úrok.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček