Ekumenický5. Mojžišova23,1

5. Mojžišova 23:1

Deuteronomium

Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky.


Verš v kontexte

1 Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky. 2 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de nik, kto má rozm­liaždený semen­ník alebo od­rezaný po­hlav­ný úd. 3 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de miešanec a ne­voj­de ta ani jeho desiate po­kolenie.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

1 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho ten, ktorý by bol od­mužený rozm­liaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal od­rezaný úd výlevu.

Evanjelický

1 Nech si ni­kto ne­vez­me za manžel­ku ženu svoj­ho ot­ca, ani nech nezo­dvih­ne pri­krýv­ku svoj­ho ot­ca.

Ekumenický

1 Ni­kto si ne­smie vziať za manžel­ku ženu svoj­ho otca ani nena­dvih­ne okraj ot­covej pri­krýv­ky.

Bible21

1 Nikdo si ne­smí vzít manželku svého otce – tím by zne­u­ctil svého ot­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček