Ekumenický5. Mojžišova22,22

5. Mojžišova 22:22

Deuteronomium

Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela.


Verš v kontexte

21 vy­vedú ju k vchodu ot­cov­ho domu a muži mes­ta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli do­pus­tila nehaneb­nos­ti tým, že v otcovskom dome smil­nila. Tak od­strániš zlo spomedzi seba. 22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela. 23 Keby bola deva, pan­na, za­snúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a súložil by s ňou,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela.

Evanjelický

22 Keby pri­stih­li muža, ktorý spal s vy­datou ženou, nech zo­mrú obi­dvaja: muž, ktorý spal so ženou, i žena. Tak od­stráň zlo z Iz­raela!

Ekumenický

22 Keby pri­stih­li muža pri súloži s vydatou ženou, nech zo­mrú obaja, muž, ktorý s ňou súložil, i žena. Tak od­strániš zlo z Izraela.

Bible21

22 Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, ať oba zemřou – muž, který s tou ženou spal, i ta že­na. Od­straň z Iz­rae­le zlo!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček