Ekumenický5. Mojžišova22,2

5. Mojžišova 22:2

Deuteronomium

Keď však tvoj brat nie je na­blíz­ku a ty ho ne­poz­náš, priženieš ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Po­tom mu ich vráť.


Verš v kontexte

1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svoj­ho brata, ne­prej­di pop­ri nich bez po­všim­nutia, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi. 2 Keď však tvoj brat nie je na­blíz­ku a ty ho ne­poz­náš, priženieš ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Po­tom mu ich vráť. 3 Rov­nako urob aj s jeho oslom, odevom a s čímkoľvek, čo tvoj brat stratil a ty si to našiel. Ne­odop­ri mu po­moc.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A keby tvoj brat nebol blízko teba, a ne­znal by si ho, do­vedieš to do svoj­ho domu, a bude u teba, do­kiaľ ho nebude hľadať tvoj brat, a vrátiš mu ho.

Evanjelický

2 Ale ak ti nie je tvoj brat na­blíz­ku, alebo ak ho ne­poz­náš, vez­mi ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať; po­tom mu ich vráť.

Ekumenický

2 Keď však tvoj brat nie je na­blíz­ku a ty ho ne­poz­náš, priženieš ich do svoj­ho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať. Po­tom mu ich vráť.

Bible21

2 Pokud tvůj bra­tr ne­byd­lí po­blíž ane­bo ho ne­znáš, přiveď to zvíře k sobě do­mů, ať u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bra­tr ne­bu­de ptát. Teh­dy mu je vrátíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček