Ekumenický5. Mojžišova20,4

5. Mojžišova 20:4

Deuteronomium

Veď Hos­podin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim ne­priateľom, aby vás za­chránil.


Verš v kontexte

3 Po­vie: Počuj, Iz­rael! Dnes sa chys­táte do boja proti svojim ne­priateľom. Ne­klesaj­te na mys­li! Neboj­te sa, neľakaj­te sa a ne­maj­te z nich strach! 4 Veď Hos­podin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim ne­priateľom, aby vás za­chránil. 5 Po­tom pre­hovoria k ľudu pred­stavení: Je tu nie­kto, kto si po­stavil nový dom a ešte ho ne­pos­vätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby ne­padol vo voj­ne a nie­kto iný by dom po­svätil.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil.

Evanjelický

4 lebo Hos­podin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim ne­priateľom a aby vám po­mohol!

Ekumenický

4 Veď Hos­podin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim ne­priateľom, aby vás za­chránil.

Bible21

4 Hos­po­din, váš Bůh, který vás před­chází, bude pro­ti vašim ne­přá­te­lům bo­jovat za vás a dá vám vítězství.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček