Ekumenický5. Mojžišova2,26

5. Mojžišova 2:26

Deuteronomium

Vtedy som vy­slal po­slov z púšte Kedemót k chešbónskemu kráľovi Síchonovi s mierovým ná­vr­hom:


Verš v kontexte

25 Už dnes začnem na­háňať hrôzu a strach pred tebou medzi národ­mi kdekoľvek pod nebom. Tie sa budú triasť a chvieť pred tebou, len čo sa do­počujú o tebe. 26 Vtedy som vy­slal po­slov z púšte Kedemót k chešbónskemu kráľovi Síchonovi s mierovým ná­vr­hom: 27 Do­voľ mi prej­sť tvojou krajinou. Pôj­dem len po ces­te, ne­od­bočím ani na­pravo, ani naľavo.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal som po­slov z púšte Kedemót k Síchonovi, kráľovi Chešbona, so slovami po­koja vzkazujúc:

Evanjelický

26 Po­tom som z púšte Kedémót po­slal po­slov k chešbón­skemu kráľovi Síchónovi s po­sols­tvom po­koja a od­kázal som:

Ekumenický

26 Vtedy som vy­slal po­slov z púšte Kedemót k chešbónskemu kráľovi Síchonovi s mierovým ná­vr­hom:

Bible21

26 Teh­dy jsem z pouště Ke­de­mot vy­s­lal k Si­cho­novi, krá­li Cheš­bo­nu, po­s­ly s nabídkou mí­ru:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček